Recursos compartits

De MAnteniment INformatic Kike VIlchez
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Introducció

Els Recursos Compartits són dispositius o directoris que permetem l'accés o l'administració des d'un equip servidor a altres equips clients.

Directoris compartits

Per exemple, donem el cas d'una serie de directoris que compartirem segons el protocol de servidors de Linkat.

Relació permisos per dels directoris compartits

Ara crearem pas per pas els directoris, primer ens situem al directori de serveis:

cd /srv

Ara crearem, si encara no està creat, el directori exports:

sudo mkdir exports

On ubicarem tots els directoris exportats. Ara crearem els directoris exposats en la taula anteriror:

sudo mkdir -p P M S T G

I anirem canviant atributs a cadascún, per fer-ho utilitzarem l'eina chown i chmod:

sudo chown -R nobody:nogroup T
sudo chmod -R 777 T

En aquest càs el directori T serà accessible i editable per tothom.

sudo chown -R root:Administradors S
sudo chmod -R 775 S

Fent que només els usuaris del grup Administradors tinguen el permís per editar el directori i el seu contingut i tota la resta només podràn llegir i executar.

sudo chown -R root:Professorat P
sudo chmod -R 770 P

D'aquesta manera només els usuaris dins del grup Professorat podràn accedir i editar el directori P i tota la resta no tindrà accés.

sudo chown -R root:Editors M
sudo chmod -R 770 M

D'aquesta manera només els usuaris dins del grup Editors podràn accedir i editar el directori M i tota la resta no tindrà accés.

sudo chown -R root:Gestio G
sudo chmod -R 770 G

D'aquesta manera només els usuaris dins del grup Gestio podràn accedir i editar el directori G i tota la resta no tindrà accés. Ara podem compartir aquests directoris amb els dirferents clients amb:

Impresores compartides

Aquests dispositius, des d'un servidor linux es poden compartir via: