Estructura i arbre de directoris

De MAnteniment INformatic Kike VIlchez
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Estructura de l'arbre de directoris

Arbre de directoris

Per defecte, la instal.lació fa dues particions, una per memòria i altra pel sistema, a continuació mostro el particionatge manual recomanat:

 • SWAP - O àrea d'intercanvi, és un espai que es reserva al disc dur per donar suport a la Memòria RAM en cas d'ocupar-la tota. Normalment es dedica el doble de la RAM instal.lada.
 • / - o arrel és la ubicació del sistema, si no especifiquem cap altre punt de montatge. L'espai pot variar si volem ocupar tot el disc, si simplement volem dedicar el sistema i la resta ho montarem per separat, es pot dedicar un mínim de 40 GB o 60 GB.
 • /bin - aquí trobarem la ubicació dels binaris o "executables" bàsics del sistema, com per exemple comandes com ls, dir o cd.
 • /boot - trobarem el GRUB i els nuclis linux anomenats kernel.
 • /dev - ubicació dels dispositius, per exemple: /dev/sda1 apuntaria a ser la primera partició del primer disc.
 • /etc - Aquesta carpeta és una de les més importants, aquí trobarem els fitxers de configuració tant del sistema com dels serveis instal.lats, ocupa molt poc i no cal fer una copia de seguretat però, en càs de fer-ho, es poden dedicar de 2 a 10 GB ja que el contingut es només de texte.
 • /home - Per defecte serà la ubicació dels directoris d'usuari, en cas de servidor també es recomana una partició separada en base al consum que li donaràn, fins i tot es pot dedicar un disc dur independnet. Podem dedicar entre 50 a 200 GB segons utilitat.
 • /lib - directori de les llibreries del sistema ( normalment de 32b).
 • /lib64 - directori de llibreries del sistema en una instal.lació de 64b. Com en el cas anterior, no cal definir particonament independent.
 • /media - directori on es muntaràn els dispositius d'emmagatzematge extern, per exemple Pendrives o DVD. Al ser un directori temporal, no cal destinar un espai independent.
 • /mnt - Punts de muntatge manuals, destinats a montar dispositius manualment o que no volem mostrar a l'escriptori.
 • /opt - És el directori d'instal.lació de programari opcional, aquí es sol deixar programari que volem modificar o individuals com Google Chrome o Opera.
 • /proc - Destinats a procesos del sistema, no cal una partició individual.
 • /root - partició de l'administrador del sistema i que només ell pot accedir, no es sol fer una partició separada.
 • /run - certs directoris i fitxers de sistema es poden ubicar aquí, tampoc cal una partició separada.
 • /sbin - directori on s'ubiquen ordres que només un sudoer o root poden utilitzar com per exemple fdisk.
 • /srv - Directori de serveis externs, per exemple, carpetes compartides. Es sol montar per separat degut a la seva importància en servidors. El seu espai pot definir-se segons la seva utilitat sent el 50 o el 70 % del disc o un disc individual.
 • /usr - ubicació dels programes instal.lats així com dels programes del mateix sistema o les configuracións per defecte. Directori molt important, no es sol fer en una partició separada sino fer-se copies de seeguretat així com /etc.
 • /var - un altre directori important, aquí es trobaran tant serveis ( com pot ser el directori /var/www per les pàgines web) com caché de les bases de dades samba, MYSQL o LDAP com el registre dels logs de serveis o sistema. Tot i la seva importància, no dedicarem una partició.

Referències