Comandes Linux

De MAnteniment INformatic Kike VIlchez
Dreceres ràpides: navegació, cerca
text alternatiu

Dins de linux, la manera més complerta i ràpida de treballar es mitjançant les comandes des del terminal. D'aquesta manera podem executar-les sense la necessitat de treballar en una interfície gràfica. Per exemple, amb els entorns de consola que tenim al sistema fent:

CTRL + F1 fins CTRL + F6
CTRL + F7 ens torna a la interfície gràfica.

O simplement obrint el terminal des del menú d'accesssoris o amb el conjunt de tecles CTRL + T.

Ordes de validació

su

Aquesta ordre s'utilitza per, des d'un usuari identificat podem canviar aun altre, per exemple,

argo@linkat:-$su suport

D'aquesta manera, tot i havent iniciat sessió com l'usuari argo, podem identificar-nos i treballar com l'usuari suport. D'atra banda, si no especifiquem cap usuari ens demanarà la contrasenya per identificar-nos com root.

argo@servidor:-$su
Contrasenya:
root@servidor:-#

sudo

L'ordre sudo s'utilitza més en les distribucions Ubuntu i permet que l'usuari actual pugui fer ordres de super-usuari o root, per exemple:

suport@servidor:-$sudo apt-get update
Contrasenya:

Per defecte, l'usuari utilitzat per instal.lar el sistema es un usari sudoer. En el següent enllàç es pot convertir un usuari en sudoer des de consola:

Treballant amb els permisos

És molt important coneixer les ordres de treball de permisos des de consola per treballar sobre directoris o fitxers.

 • chmod - per canviar el mapa de bits
 • chown - Canvia el propietari.
 • chgrp - Canvia el grup.
 • attr - Canvia els atributs.

Mostrant contingut

 • ls - llista directoris o fitxers
 • cd - cridar un directori
 • mv - moure un directori o renombrar

Comprimir / Descomprimir

 • tar - eina de compressió i descompressió.

Eines de consola

 • byobu - Connecta al servidor remot per ssh i crea diverses sessions independents.
 • htop - monitor extens de sistema
 • chntpw - Canvia contrasenyes de Windows des de Linux
 • xrandr - Eina textual per configurar la sortida gràfica
 • nmcli - Comanda per veure la configuració de xarxa
 • testdisk - Comanda per accedir a un reparador de discs

Gestió de fitxers

 • wget - Descàrrega de fitxers
 • scp - còpia de fitxers entre equips per ssh

Repositoris i Programari

 • apt - és l'eina d'instal.lació de programari de les distribucions basades en Debian com són el cas d'Ubuntu i per descomptat Linkat
 • dpkg - Debian Pakage és l'eina de gestio de programari de fitxers amb extensió .deb per instal.lar o instal.lades.