Scripts per Linux

De La Wiki de MaInKiVi
Salta a la navegació Salta a la cerca

La finalitat d'aquests "scripts" és facilitar la instal·lació i configuració de Linux, sobretot per Linkat

NOTA - els scripts estàn pensats per arquitectures de x86_64 i donarà errades en distribucions de 32b.
NOTA - Per raons problemes amb el certificat, no es poden descarregar correctament els scripts.

Instal.lar els scripts

Els scripts, són compatibles amb Ubuntu i Linkat 16.04. Ja es troben en totes dues versions de Linkdows però es poden aplicar als sistemes Linkat o Ubuntu de la següent manera: Obrim un Terminal per accedir a la línia de comandes i comencem escrivint:

wget --no-check-certificate https://mainkivi.info/menu.sh

Ara escribim des de la mateixa ubicació:

sudo sh ./menu.sh

Això obrirà un menú:

======================================================
=======     Scripts per Linux       ======
 https://mainkivi.info/index.php/Scripts_per_Linux  
======================================================
Escull una opció:
1 - Instal·la o actualitza els scripts MaInKiVi
2 - Quina es la meva IP
0 - Sortir
======================================================

Pitgem l'opció "1" per descarregar i instal.lar, a partir d'ara ja podem executar l'ordre:

sudo link-menu

i tindrem tots els scripts instal.lats i actualitzats mostrant el següent menú:

======================================================
=======     Scripts per Linux       ======
       https://mainkivi.info/         
======================================================
Escull una opcio:
1 - Actualitza el sistema i els scripts
2 - Paquets oficials per Linkat
3 - Personalitza el teu equip
4 - Maquinari: controladors i programes
5 - Utilitats 
6 - Altres scripts 
0 - Sortir
======================================================

Cadascuna de les opcions et portarà un altre submenú si s'escau.

NOTA - abans d'executar-se el menú principal es comprova i l'usuari que l'executa és sudoer o root i també desbloca el programa apt.

Opcions de cada menu

1 - Actualitza el sistema i els scripts

Primer descarregarà i re-escriurà els scripts ja instal·lats eliminant els anteriors per evitar conflictes. Després repararà els possibles paquetes trencats produïts per una mala actualització o instal·lació. Afegirà, si no està, el repositori de mainkivi ( mirar el fitxer /etc/apt/sources.list).

NOTA - Aquesta ordre deixa un fitxer en /opt/scripts/mainkivi.control que controlarà si cal tornar a afegir el repositori.

També afegirà el repositori de flatpak que necessitarem per instal·lar programari especial com per exemple OpenBoard. Per últim actualitzarà de manera desatesa el sistema agafant tots els valors per defectes i, una vegada actualitzat, farà neteja eliminat logs antics.

NOTA - La informació d'aquesta actualització la trobareu en: /var/log/actualitza.log

2 - Paquets oficials per Linkat

Descarregarà del repositori oficial de Linkat el programari més comú, per exemple:

======================================================
=======    Programes de Linkat       ======
======================================================
Escull una opció:
1 - Instal·la el muntador d'unitats
2 - Instal·lar el dualitzador de monitors
3 - Instal·la TFreeze ( per congelar escriptoris )
4 - Instal·la el perfil de Pissarres digitals
5 - Instal·la el perfil de robòtica
0 - Sortir
======================================================

Només són les opcions que més utilitzo que es descarreguen del repositori de Linkat oficial.

3 - Personalitza el teu equip

En aquesta opció es mostra un nou menú on es podràn descarregar personalitzacions o programari per pesonalitzar:

1 - Instal.lar els tipus de lletra ( TTF )

S'instal·laran al sistema diferents tipus de fonts que tenen us a les escoles o en programari privatiu, aquestes són: massallera, MeMima, calibri, cambria, consola, corbel i un recull extra que deixo en el directori.

2 - Instal·la el monitor de sistema conky

S'instal·la conky i es carrega una plantilla que es carregarà a l'inici de sessió de cada usuari i es mostrarà a la part inferior-dreta.

Exemple de monitor per conky

Es mostrarà l'hora, contacte al SAU, estat de la CPU i la memòria RAM i la connexió de xarxa.

NOTA - es fa una copia de seguretat del fitxer original (/etc/conky/conky.conf, també es fa auto-executable al ficar-se en /etc/xdg/autostart i també modifica el GRUB per re-assignar el noms a les interfícies de xarxa.

3 - Instal·la la distribució d'icones i colors Linkdows

Un senzill script que descarrega i instal·la els tema de colors i icones utilitzades en Windows i un segon programa que aplicarà una plantilla que canviarà l'esquema de configuració de colors i barres el sistema. Una vegada s'ha descarregat el tema i colors, l'usuari només ha d'executar des del terminal:

perfilLinkdows.sh

Això farà una copia del tema actual i aplicarà el nou esquema.

4 - Maquinari: controladors i programes

Aquesta opció instal·larà el maquinari més comú a les escoles com impressores o PDI:

1 - Instal·la la impressora Konica i el programari  
  papercut del Departament             
2 - Instal·la la impressora Konica en contingencia  
3 - PDI - Promethean                 
4 - PDI - SmartBoard ( només 16.04 )         
5 - PDI - Programari OpenBoard            
6 - Programari mBlock 

1 - Instal·la la impressora Konica i el programari papercut del Departament

Aquesta opció descarregarà del repositori de mainkivi i instal·larà la impressora Konica compartida pel servidor d'impressió i el programari papercut amb els valors que indicarem en l'execució.

"Fica la IP del servidor:"
"Escriu el nom del servidor, per ex. SS43001122:"

A continuació et mostrarà les dades inserides i continuarà la instal·lació. Si és la primera vegada que es llença l'assistent, es generarà un fitxer de control:

/opt/configuracio/ControlImpressio 

Si el tornem a executar ens avisarà que ja ha sigut llençat i si volem esborrar la configuració anterior per tornar a configurar:

Aquest equip ja està configurat, voleu eliminar la configuració?
1 - Si
0 - No

Si esborrem la configuració anterior hem de tornar a llençar l'assistent de nou.

2 - Instal·la la impressora Konica en contingencia

Aquesta opció descarregarà del repositori de mainkivi el paquet d'instal·lació i configuració de la impressora Konica d'ensenyament amb la configuració de contingencia segons la impressora sel·leccionada:

1 - Konica Bizxub 367
2 - Konica Bizhub C35 
3 - Konica Bizhub C224e 

S'instal·larà els corresponents controladors amb la configuració predefinida. També es genera un fitxer de control en:

/opt/configuracio/ControlImpressio

3 - PDI - Promethean

Instal·larà els controladors de la PDI Promethean dels repositoris oficials. En el cas de la distribució 16.04, també instal·larà el programari oficial Active Inspire. en el cas de la distribució 18.04, es per això que es recomana la instal·lació del programari per PDI OpenBoard.

4 - PDI - SmartBoard ( només 16.04 )

Instal·larà els controladors per la PDI Smart descarregant els controladors de la pàgina de [linkat.xtec.cat Linakt] i complements oficials de Lliurex. Aquesta opció només es pot fer servir en la distribució 16.04.

5 - PDI - Programari OpenBoard

Descarrega i instal·la el programari OpenBoard, comprovarà la distribució utilitzada, si és la 16.04 descarregarà el paquet oficial i si és superior, ho farà des de flatpak.

6 - Programari mBlock

Descarrega i instal·la el programari oficial mBlock.

5 - Utilitats

Diverses utilitats des del programari oficial:

1 - Afegeix i actualitzar LibreOffice des de PPA

Afegeix el repositori oficial PPA de LibreOffice i l'instal·la.

2 - Instal·lar l'administrador de sistema WebMin

Afegeix el repositori oficial de Webmin i l'instal·la. Es important tenir la contrasenya de root.

sudo -s
passwd root

3 - Instal·lar el navegador Google Chrome i CRD

Descarrega el paquet oficial del navegador web de Google i l'instal·la juntament amb la dependència del Remote Desktop de Google.

4 - Instal·lar OBS Studio

Instal·la des del repositori oficial l'Open Broadcaster Software, també conegut com OBS Studio, programa per desar el teu escriptori o retransmitir-lo en diferents dominis com Youtube.

5 - Instal·lar el client d'assistència remota DW

Instal·la el client d'assistència remota del portal DWservice amb el que podrem connectar-nos i gestionar de manera remota un o diferents equips. Podem veure més informació en: <youtube>https://youtu.be/HSAgiAM57-g</youtube>

6 - Altres scripts

1 - Canvia el nom de l'equip

Aquest script et mostrarà el nom de la màquina actual i et demanrà un nou, una vegada fet es reinciarà la màquina per a que els canvis tinguen efecte:

El nom actual es: SlimbooK
Escriu el nou nom per l'equip:

2 - Modifica el menú de llistat d'usuaris (LightDM)

Diverses opcions per modificar el menú de llistat d'usuaris que venen detallades en LightDM.

Modiquem el menú de llistat d'usuaris  
Indica l'opció:
1 - Entrada manual d'usuaris
2 - Deshabilita l'usuari convidat
3 - Inici d'usuari automàtic

Cada opció genera un fitxer de control.

3 - Script per lligar equips al servidor LDAP

Aquesta opció instal.larà i configurarà l'equip per formar part d'un servidor de domini LDAP. Durant la instal.lació demanarà quin és l'usuari administrador del sistema i la IP del servidor. Durant la instal.lació sortiran uns assistents de sistema que ens demanarà certes dades. Primer serà la configuració del paquet nslcd que en demanarà la ubicació del servidor LDAP:

ldap://192.168.0.240/

El nom de la base de dades:

dc=intracentre

la resta de preguntes les deixarem per defecte. El següent assistent serà el corresponent al paquet libnss-ldapd en el que es demana les sincronitzacions de validacions d'usuaris:

[ ] aliases
[ ] ethers
[*] group
[ ] hosts
[ ] netgroup
[ ] networks
[*] passwd
[ ] protocols
[ ] rpc
[ ] services
[*] shadow

Si surt cap altre assistent li donarem les opcions per defecte, el nostre equip es reiniciarà i ja podrà validar-se com usuari de domini DAP. NOTA

 • Cal ficar una contrasenya per root ( que només podrà accedir per consola ).
 • Una vegada feta la instal.lació l'equip no podrà tornar a ser una estació de treball normal.
 • Més informació en la Configuració de client -> LDAP#Configurant_el_client

4 - Script personalitzat per 'congelar' usuaris

Aquesta opció es una alternativa simple a l'eina Tfreezer o Gofris ja que aquests mostren incompatibilitats en distribucions basades em Ubuntu 16.04. Fiquem un exemple d'execució:

Primer mirem els usuaris
suport:x:1000:1000:suport,,,:/home/suport:/bin/bash
enrique:x:1001:1001:Usuari enrique:/home-local/enrique:/bin/bash
Pren una tecla per continuar o CTRL+C per sortir

Com es veu, quan s'executa llista els usuaris ja creats, en aquest cas, segons el seu /home podem veure dos usuaris, suport sent usuari local ( /home/ ) i un altre creat automàticament amb el paquet linkat-muntador-unitats ubicant-se en /home-local. Apretem qualsevol tecla i començarem amb el menu:

Escull una opcio:
1 - Congela tots els usuaris
0 - Torna al menu inicial

NOTA - els fitxers de perfils congelats estàn en /opt i les tasques en systemd i /opt/configuracio.