Aptly

De MAnteniment INformatic Kike VIlchez
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Descripció

aptly és un administrador de repositori, et permet fer un mirall remot de repositoris, administrar un repositori de paquets local, fer captures, pujar noves versions de paquets amb dependències, publicar-se com un repositori Debian... i tot lliure i gratis. aptly és una eina client com un servei HTTP independent.

Instal·lació

Des del nostre servidor, ja sigui Debian com Ubuntu, afegirem el repositori oficial, per això podem afegir un fitxer independent:

sudo nano /etc/apt/sources.list

amb el següent contingut:

deb http://repo.aptly.info/ squeeze main

continuem importarem la clau:

sudo apt-key adv --keyserver pool.sks-keyservers.net --recv-keys ED75B5A4483DA07C

O d'aquesta altra manera:

wget -qO - https://www.aptly.info/pubkey.txt | sudo apt-key add -

I instal·lem el paquet primer actualitzant els repositoris:

apt-get update
apt-get install aptly

NOTA - encara que el repositori sigui per Debian Squeeze, aquest és compatible per versions superiors de Debian i de versions Ubuntu 10.04 i superiors.

Gestió

Gestionant un repositori nou

Llistant repositoris

Pujant paquets al repositori

Llistant el paquets instal·lats

A l'equip client

Referències