Scripts per Linux

De MAnteniment INformatic Kike VIlchez
Dreceres ràpides: navegació, cerca
 ACTUALITZACIÓ - Noves opcions i distribució en menús. Ara es canvien de lloc l'actualització dels scripts, l'actualització del sistema i s'afegeixen els scripts de Linkat més utilitzats i la instal·lació de maquinari.

En aquesta secció resumiré un seguit de treballs per Linux.

Scripts personalitzades per fer us a escoles

En les Linkdows personalitzades ja porta integrat un seguit de scripts per automatitzar certs procediments de Linkat a les escoles.

Instal.lar els scripts

Els scripts, són compatibles amb Ubuntu i Linkat 16.04. Ja es troben en totes dues versions de Linkdows però es poden aplicar als sistemes Linkat o Ubuntu de la següent manera: Obrim un Terminal per accedir a la linia de comandes i comencem escribint:

wget --no-check-certificate https://mainkivi.info/menu.sh

Ara escribim des de la mateixa ubicació:

sudo sh ./menu.sh

Això obrirà un menú:

======================================================
=======     Scripts per Linux       ======
 https://mainkivi.info/index.php/Scripts_per_Linux  
======================================================
Escull una opcio:
1 - Instal·la o actualitza els scripts MaInKiVi
2 - Quina es la meva IP
0 - Sortir
======================================================

Pitjem l'opció "1" per descarregar i instal.lar, a partir d'ara ja podem executar l'ordre:

sudo link-menu

i tindrem tots els scripts instal.lats i actualitzats mostrant el següent menú:

======================================================
=======     Scripts per Linux       ======
 https://mainkivi.info/index.php/Scripts_per_Linux  
======================================================
Escull una opcio:
1 - Torna a descarregar els scripts MaInKiVi
2 - Descarrega les aplicacions de Linkat més comuns
3 - Canvia el nom de l'equip
4 - Instal.la Google Chrome oficial ( nomes 64 bits)
5 - Lligar a un domini LDAP
6 - Actualitzar el sistema
7 - Congelar usuaris
8 - Utilitats de personalitzacio
9 - Instal·lar maquinari d'escoles
0 - Sortir
======================================================

Quins scripts tinc?

Per a que serveixen cada opció?

1 - Torna a descarregar els scripts MaInKiVi

Descarrega i actualitza els scripts des del meu diposit.

2 - Descarrega les aplicacions de Linkat més comuns

Ens connectarem a un segón menú on podem descarregar de la pàgina oficial de Linkat els scripts que considero més utilitzats.

======================================================
=======    Programes de Linkat       ======
======================================================
Escull una opcio:
1 - Instal·la el muntador d'unitats
2 - Instal·lar el dualitzador de monitors
3 - Instal·la TFreeze ( per congelar escriptoris )
4 - Instal·la el perfil de Pissarres digitals
0 - Sortir
======================================================
1 -Instal·la el muntador d'unitats

Descarrega 'assistent per connectar-se al servidor i montar les unitats en xarxa.

2 - Instal·lar el dualitzador de monitors

Aquest programa mostrarà un assistent amb la possibilitat, entre altres, de clonar les sortides de la tarja gràfica. Aquest procés fa servir xrandr per treballar.

3 - Instal·la TFreeze ( per congelar escriptoris )

El programa TFreeze permet congelar un o més usuaris i és una gran alternativa a l'eina Deep Freeze

4 - Instal·la el perfil de Pissarres digitals

Els perfils de Pissarres Digitals instal.laràn una serie de programes de treball amb pissarres digitals així com eines de detecció com Mr.PDI.

3 - Canvia el nom de host

Aquest script et mostrarà el nom de la màquina actual i et demanrà un nou, una vegada fet es reinciarà la màquina per a que els canvis tinguen efecte:

El nom actual es: SlimbooK
Escriu el nou nom per l'equip:

4 - Instal.la Google Chrome oficial ( nomes 64 bits)

El nom ho diu tot, descarrega de la pàgina oficial el navegador de Chrome i l'instal.la. IMPORTANT - aquest script només s'ha de fer servir en distribucions de 64 bits ja que el Google Chrome ha deixat de ser compatible amb sistemes de 32 bits, com alternativa es recorda que existeixen els navegadors Chromium Browser i Firefox.

5 - Lligar a un domini LDAP

Aquesta opció instal.larà i configurarà l'equip per formar part d'un servidor de domini LDAP. Durant la instal.lació demanarà quin és l'usuari administrador del sistema i la IP del servidor. Durant la instal.lació sortiran uns assistents de sistema que ens demanarà certes dades. Primer serà la configuració del paquet nslcd que en demanarà la ubicació del servidor LDAP:

ldap://192.168.0.240/

El nom de la base de dades:

dc=intracentre

la resta de preguntes les deixarem per defecte. El següent assistent serà el corresponent al paquet libnss-ldapd en el que es demana les sincronitzacions de validacions d'usuaris:

[ ] aliases
[ ] ethers
[*] group
[ ] hosts
[ ] netgroup
[ ] networks
[*] passwd
[ ] protocols
[ ] rpc
[ ] services
[*] shadow

Si surt cap altre assistent li donarem les opcions per defecte, el nostre equip es reiniciarà i ja podrà validar-se com usuari de domini DAP. NOTA

 • Cal ficar una contrasenya per root ( que només podrà accedir per consola ).
 • Una vegada feta la instal.lació l'equip no podrà tornar a ser una estació de treball normal.
 • Més informació en la Configuració de client -> LDAP#Configurant_el_client

6 - Actualitzar el sistema

Primer actualitzarà repositoris ( necessitarà internet), comprovarà que no hi han paquets trencats i si hi han els repara i per últim actualitzarà el sistema. També actualitzarà el GRUB, fa neteja de logs antics i revisa espai del disc.Una vegada acabat el procés cal reiniciar manualment l'equip.

7 - Congelar usuaris

Aquesta opció es una alternativa simple a l'eina Tfreezer o Gofris ja que aquests mostren incompatibilitats en distribucions basades em Ubuntu 16.04. Fiquem un exemple d'execució:

Primer mirem els usuaris
suport:x:1000:1000:suport,,,:/home/suport:/bin/bash
enrique:x:1001:1001:Usuari enrique:/home-local/enrique:/bin/bash
Pren una tecla per continuar o CTRL+C per sortir

Com es veu, quan s'executa llista els usuaris ja creats, en aquest cas, segons el seu /home podem veure dos usuaris, suport sent usuari local ( /home/ ) i un altre creat automàticament amb el paquet linkat-muntador-unitats ubicant-se en /home-local. Apretem qualsevol tecla i començarem amb el menu:

Escull una opcio:
1 - Congela tots els usuaris
2 - Congela un usuari
0 - Torna al menu inicial
Congela tots els usuaris

Tant prompte escollim l'opció ens avisa les modificacions, apretem una tecla per continuar.

Escull una opcio:
1 - Usuaris generats per linkat-muntador-unitats
2 - Usuaris creats per defecte
0 - Sortir

La primera opció "congelarà" a tots els usuaris ubicats en /home-local, fent que, cada vegada que es reinicia l'equip es restauraràn tots els directoris dels usuaris allí ubicats. La segona opció farà el mateix però en els usuaris ubicats en /home.

 NOTA - El script comprova que ja ha congelat un usuari, si ja està fet ho torna a congelar sense modificar les tasques programades.


Congela un usuari

Aquesta opció tornarà a llistar els usuaris creats, i llistarà el menú:

Escull una opcio:
1 - Usuari generat per linkat-muntador-unitats ( ubicat en /home-local/
2 - Usuari local (ubicat en /home/
0 - Sortir

En la primera opció primer es llistaràn tots els usuaris creats per l'assistent linkat-muntador-unitats, per exemple:

enrique:x:1001:1001:Usuari enrique:/home-local/enrique:/bin/bash
argo:x:1001:1001:Usuari argo:/home-local/argo:/bin/bash

I ens demanarà escriure el nom de l'usuari, per exemple argo. La segona opció farà el mateix però amb els usuaris creats al directori per defecte, per exemple:

suport:x:1000:1000:suport,,,:/home/suport:/bin/bash

Escriurem, en aquest exemple, l'usuari suport. Ara només resta reiniciar l'ordinador per a que els canvis tinguen efecte.

NOTA - els fitxers de perfils congelats estàn en /opt i la tasca de restauració en /etc/rc.local

8 - Utilitats de personalitzacio

Accedirem a un nou menú amb accicions dedicades a personalitzar el sistema:

8.1 - Instal.lar els tipus de lletra ( TTF )

Aquesta opció descarrega i instal.la les TTF a l'equip de manera que estan disponibles en tots els editors de text.

8.2 - Instal.la el monitor de sistema en l'escriptori

Instal·larà conky com a monitor de sistema i modificarà el GRUB per a que les interfícies de xarxa tinguin el nom base ( eth0 i wlan0 ). Després de 5 segons reiniciarà l'equip. Aquest canvis es veuràn en tots els usuaris locals. NOTA - per tal de mostrar les dades de les interfícies de xarxa, es modificarà el GRUB i per tant reiniciarà el sistema.

8.3 - Instal.la les aplicacions i el tema LinkDows

Aquesta opció descarrega les aplicacions comuns en la LinkdDows, el tema i les icones de Windows 10 de la pàgina de B00merang, també descarregarà el fons de GenCat i per últim deixarà un "executable" que permetrà a qualsevol usuari canviar la seva aparença, per això, el mateix usuari només ha d'obrir un terminal i escriure:

perfilLinkdows.sh

Recorda de respectar les majúscules

9 - Instal·lar maquinari i programari educatiu d'escoles

En aquesta opció accedirem a un nou menú dedicat a instal.lar el maquinari més utilitzat a les escoles.

======================================================
======= Scripts per Linux (Maquinari)     ======
 https://mainkivi.info/index.php/Scripts_per_Linux  
======================================================
Escull una opcio:
1 - Instal·la la Konica i Papercut
2 - Instal.la Konica en contingencia
3 - Instal·la la PDI Promethean i el programari Activ
4 - Instal·la la PDI SMART i SmartNotebook ( no instala per SB480 )
5 - Instal·la el programari per PDI OpenBoard
6 - Instal·la el programa de disseny i programació per nens mBlock
0 - Sortir
======================================================
1 - Instal·la la Konica i Papercut

Aquest equip està dedicat a les màquines Linkat instal.lades a les Escoles, Instituts i centres de formació del Departament d'Ensenyament. Primer instal.larà les dependències necessàries per fer la instal.lació de la impressora, acte seguit preguntarà per la IP del servidor d'impressió ( cada centre l'ha de tenir documentat).

Fica la IP del servidor:
10.241.206.222
El port sempre és : 9191
Escriu el nom del servidor, per ex. SS43001122:
SS43003987

Després es recordarà els resultats i esperarà 5 segons abans de continuar automàticament ( Si no és correcte apretarem les tecles CTRL + C ) per interrompre l'acció. Després d'uns segons la instal.lació ja estarà feta només cal tancar sessió i tornar a obrir sortint finestra de papercut demanant usuari i contrasenya. NOTA

 • si ens hem equivocat donant les dades només cal tornar executar la instal.lació.
 • Aquest script instal.la la impressora a tots els usuaris, no cal tornar a executar-lo per cada usuari.
 • A l'executar l'script desinstal.larà la impressora i les configuracions i tornarà a instal.lar-les segons les dades que fiquem.
2 - Instal.la Konica en contingencia

Encara en proves - pots instal.lar tres tipus d'impressores en contingencia.

3 - Instal·la la PDI Promethean i el programari Activ

Descarrega i instal·la els controladors oficials i el repositori de Promethean. Primer afegirà el repositori oficial per instal·lar Activ Manager i després descarregarà els controladors oficials.

NOTA PER LINKAT 18.04
Aquest script només instal·larà ActivDriver perque l'ActivInspire encara no es estable. 

Es recomana l'us del progrmaari OpenBoard en lloc d'ActivInspire.

4 - Instal·la la PDI SMART i SmartNotebook ( no instala per SB480 )

Tot i que encara està en proves, s'instal·la els controladors i el programari oficial.

Encara està en proves ja que dona molts problemes i no tenim suport oficial per par d'Smart.
5 - Instal·la el programari per PDI OpenBoard

Instal·la el programari gratuït per PDI OpenBoard.

6 - Instal·la el programa de disseny i programació per nens mBlock

Instal·la el programari gratuït de programació infantil per blocks mBlock] i el complement oficial mLink per treballar des del navegador

0 - Sortir

Surt del menu i torna a a la consola.

Afegeix els scripts al menú d'aplicacions

En el moment que escollim l'opció 1 - Torna a descarregar els scripts MaInKiVi també s'instal.la l'accés directe al menú d'aplicacions. Igualment es pot afegir el directori on estàn tots els scripts es pot fer un accés directe, per fer-ho editem des de terminal:

sudo nano /usr/share/applications/directoriscripts.desktop

I fiquem el texte:

[Desktop Entry]
 Version=1.0
 Type=Application
 Name=Scripts per Linkat
 Categories=System;
 Exec=gksudo link-menu
 Comment=Diversos Scripts per Linux a escoles i treball
 Icon=network-workgroup.png
 Terminal=true
 Comment[ca]=Diversos Scripts per treballar amb Linkat a les escoles i localment

En el que descrivim un nou accés directe a programari i que hauria d'apareixer en "Eines del sistema". La linia Terminal=true fa que s'obri el programa des d'un terminal ja que no els scripts no són eines gràfiques i la linia Exec= gksudo link-menu fa que es demani gràficament la contrasenya d'un usuari sudoer.

Extres

A continuació es mostren alguns extres que fico que no es mostren dins del menú però si que formen part del directori dels scripts i que s'ubiquen, una vegada instal.lat el menu.sh en:

/opt/scripts/

Unitats de xarxa

Com el fitxer Unitats de xarxa.desktop es deixa un accés directe a smb://192.168.0.240 i que cada usuari es pot deixar al seu escriptori amb:

cp /opt/scripts/Unitats\ de\ xarxa.desktop ~/Escriptori/

Una vegada s'executa demanarà usuari i contrasenya ( depen del servidor ) per accedir a tots els recursos visibles independent ment de l'usuari que l'execute. NOTA si la IP del servidor es diferent només cal editar el fixter i canviar-la. Aquesta és una alternativa al Muntador oficial d'unitats.