LibreOffice

De MAnteniment INformatic Kike VIlchez
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Definició

Suite Ofimàtica gratuita i lliure desenvolupat per The Document Foundation que va sorgir com a branca de l'OpenOffice. Aquesta eina multiplataforma està disponible per Windows, Linux i MacOS i es pot descarregar des de la seva pàgina oficial sense cap cost, només amb la possiblitat d'un donatiu NO OBLIGATORI.

Instal.lació

Aquest sistema no te cap dificultat per instal.lar-lse, només descarregar el seu instal.lador en Windows i, si és precís, es pot utilitzar el repositori oficial per Linux tot i que ja forma part de la majoria ( o totes ) les distribucions linux.

En Linux

Tot i que ja forma part de totes les distribucions Linux, es pot donar el cas que no estan prou actualitzades, si cal, hi ha disponible un repositori PPA per la descàrrega i l'actualització d'aquesta suite. En un terminal escribim:

sudo add-apt-repository ppa:libreoffice/ppa

I actualitzem els repositoris:

sudo apt-get update

Una vegada fet, tot i estar instal.lat el programari, executem:

sudo apt-get install libreoffice

Minuts després ja disposarem del programari, ara caldria instal.lar les llibreries corresponents al nostre entorn gràfic. Per exemple:

sudo apt-get install libreoffice-gtk3 # Per implementar-lo entorns GTK com Gnome
sudo apt-get install libreoffice-kde5 # Per implementar-lo entorns QT com KDE

També pots podem personalitzar la interficie per tenir unes icones similars a Office 2013 amb aquest tutorial:

https://charliecnr.deviantart.com/art/Office-2013-theme-for-LibreOffice-512127527

En Windows

Silent Install

Un exemple molt complert, seria crear un fitxer: Install.cmd amb el següent contingut:

@echo off
cls
echo.
==================================================================
echo   Libreoffice silent install
===================================================================
If not exist C:\install\logs\ md C:\install\logs\
start /wait Msiexec /i "%~dp0LibreOffice_5.4.3_Win_x64.msi" /qn /norestart ALLUSERS=1 CREATEDESKTOPLINK=0 REGISTER_ALL_MSO_TYPES=0 REGISTER_NO_MSO_TYPES=1 ISCHECKFORPRODUCTUPDATES=0 QUICKSTART=1 ADDLOCAL=ALL UI_LANGS=ca_ES,es /l "c:\install\logs\libreoffice.log"
Echo Done

Explicació de les comandes utilitzades:

/qn – (Silent install mode)
/norestart – Elimina el possible reinici després de la instal·lació.
ALLUSERS=1 - Instal·la a tots els usuaris.
CREATEDESKTOPLINK=0 - No crea l'accés directe a l'escriptori-
REGISTER_ALL_MSO_TYPES=0 - No registres les extensions de Microsoft Office amb LibreOffice.
REGISTER_NO_MSO_TYPES=1 -  (Do not register Microsoft Office extensions with LibreOffice)
ISCHECKFORPRODUCTUPDATES=0 - Deshabilita les actualitzacions automàtiques.
QUICKSTART=1 - Habilita l'inici ràpid.
ADDLOCAL=ALL - Instal·la tots els components a l'equip local.
UI_LANGS=ca_ES,es - Instal·la l'idioma d'interfície, en aquest exemple afegirà l'idioma català i espanyol.
REMOVE= Instal·la mòduls.
/l – Escrriu un fixer de logs duant l'instal·lació.
“c:\install\logs\libreoffice.log”  – ruta del fitxer.

Silent Uninstall

Podem desinstal.lar amb una sola ordre amb el corresponent instal·lador, per exemple:

msiexec /q /x "\\servidor\programri\eines\libreoffice.msi

Referència