Aptly

De MAnteniment INformatic Kike VIlchez
Dreceres ràpides: navegació, cerca
Esquema de funcionament del programari Aptly

Descripció

aptly és un administrador de repositori, et permet fer un mirall remot de repositoris, administrar un repositori de paquets local, fer captures, pujar noves versions de paquets amb dependències, publicar-se com un repositori Debian... i tot lliure i gratis. aptly és una eina client com un servei HTTP independent.

Instal·lació

Des del nostre servidor Ubuntu es pot descarregar directament amb: sudo apt install aptly Aquest paquet està disponible des de la versió 10.04 i superiors.

sudo apt install aptly

Configuració

aptly looks for configuration file first in ~/.aptly.conf then in /etc/aptly.conf and, if no config file found, new one is created in home directory. If -config= flag is specified, aptly would use config file at specified location. Also aptly needs root directory for database, package and published repository storage. If not specified, directory defaults to ~/.aptly, it will be created if missing.

Configuration files do not cascade. The file that gets loaded must contain all configurations for a given aptly instance.

Configuration file is stored in JSON format (default values shown below):

{
 "rootDir": "/var/www/aptly",       ##Directori de treball i descàrrega
 "downloadConcurrency": 4,        ##Nombre de descàrregues paral·leles 
 "downloadSpeedLimit": 0,         ##Límit de velocitat de descàrrega, 0 és il·limitat 
 "architectures": [],           ##Architectura de treball, si no s'especifíca, utilitzarà la del sistema.
 "dependencyFollowSuggests": false,
 "dependencyFollowRecommends": false,
 "dependencyFollowAllVariants": false,
 "dependencyFollowSource": false,
 "dependencyVerboseResolve": false,
 "gpgDisableSign": false,
 "gpgDisableVerify": false,
 "gpgProvider": "gpg",
 "downloadSourcePackages": false,
 "skipLegacyPool": true,
 "ppaDistributorID": "ubuntu",      ##Distribució per identificar-se al fer un mirror d'un ppa.
 "ppaCodename": "",
 "skipContentsPublishing": false,
 "FileSystemPublishEndpoints": {},
 "S3PublishEndpoints": {},
 "SwiftPublishEndpoints": {}
}

Gestió

Podem començar creant miralls de repositoris remots o creant un repositori local amb paquets propis o descarregats. Els repositoris locals podrien estar modificats copiant i movent paquets entre repositoris o miralls. Els Snaphosts o captures podrien ser creats des d'un repositori mirall o un repositori local i es poden fer servir per produir altres captures, publicar paquets amb dependències o lligar (merge) entre captures ( snapshots ). Qualsevol repositori local o captura poden ser publicades per distribució i arquitectura per als sistemes Debian o Ubuntu.

Mirall

Un repositori 'mirror o mirall consisteix en una llista de paquets descarregats d'un repositori extern. Un exemple podria ser descarregar tot un repositori Ubuntu o un repositori PPA, per exemple LibreOffice

aptly mirror create

aptly mirror update

aptly mirror list

aptly mirror show

aptly mirror edit

aptly mirror search

aptly mirror rename

aptly mirror drop

Snapshots

immutable list of packages, basic block to implement repeatability and controlled changes

Repositori

local package repository, consists of metadata, packages and files, packages can be easily added and removed

Gestionant un repositori nou

Llistant repositoris

Pujant paquets al repositori

Llistant el paquets instal·lats

Publicant

published representation of aptly generated snapshot or local repository, ready to be consumed by apt tools

Servint

A l'equip client

Referències