Qué et puc donar:


Com a tècnic informàtic, dins aquestes pàgines intentaré, de la manera més senzilla possible, donar informació sobre Sistemes Operatius i programari lliure i, si s'escau, privatiu però gratuït.